litewski kompozytor, malarz i grafik, przedstawiciel symbolizmu, prekursor abstrakcjonizmu, artysta rangi światowej, mało znany w Polsce;

Urodził się 22 września 1875 w Oranach, zmarł 10 kwietnia 1911 roku - na zapalenie płuc, podczas leczenia załamania nerwowego – w sanatorium „Czerwony Dwór” w Pustelniku należącym do doktora Władysława Olechnowicza – opiekuna i lekarza artysty

Kształcił się w Polsce. Ukończył Warszawski Instytut Muzyczny (klasa fortepianu i kompozycji) oraz Warszawską Szkołę Sztuk Pięknych.

Największe uznanie zdobyło malarstwo Čiurlionisa, które wywarło duży wpływ na współczesną sztukę. W abstrakcyjnych układach kompozycji zawierał impresje muzyczne. Najsłynniejsze cykle: Sonata Węża, Sonata Morza, Sonata Piramid, Sonata Słońca, Sonata Wiosenna, Sonata Letnia, Sonata Jesienna; dyptyki Preludia i fuga; Symfonia żałobna. Prawie cała spuścizna malarska Čiurlionisa znajduje się w Kownie, w muzeum jego imienia.

Jako kompozytor był równie nowatorski. Rozwinął oryginalny sposób tworzenia melodii, który stał się początkiem tzw. serializmu. Uważany za pierwszego twórcę artystycznej muzyki litewskiej. Jego dorobek obejmuje ok. 300 utworów, poemat symfoniczny Miške (W lesie) był pierwszym litewskim utworem na orkiestrę.